Efter en vecka med ett gäng snickare i huset har det hänt en del. Syllen är reparerad där det behövdes och kantbjälken till golvbjälklaget är uppe i alla rum. Golvbjälkar på plats i halva köket, tvättstuga och kontor. Mycket tid har gått åt till reparationer och gjutning av fundament för att bära av bjälklag och syll. Stocken som låg i härtväggen mellan kök och gamla butiken är borttagen och likaså stockarna i taket i samma vägg har tagits bort. Nya avbärare i köket och mellan kök och badrum har satts på plats med ordentliga fundament under. Det har gjutits ett fundament för kaminen i matsalen och stocken som låg mellan matsal och tv-rum är borttagen för att få ett jämt golv mellan dessa rum. Man har även gjutit en mur till matkällaren. Denna bestod tidigare av staplade småsten som kändes väldigt ostabil.

Nedre delen av trappen är borttagen. Vi ska ju sätta upp en ny och flackare trappa, då den befintliga är livsfarligt brant och har ett väldigt kort stegdjup. När trappan försvann uppenbarade sig också mer bös och sten som vi grävde ur i helgen. På andra ställen har några stora stenar förlorat sin funktion då stockarna som dessa bar upp är borttagna och ersatta med fundament. En del har vi burit ut efter att ha slagit sönder dessa, men några hårda bjässar får vi försöka få sönder på annat sätt innan vi bär ut dem. När det ändå har blivit så rent som det nu är i grunden så kan vi lika gärna plocka ut de sista också. Alternativet är att lämna några sten i grunden, men det hade känts som en seger att få ut dem.

Helgerna har gått åt till att städa efter byggarna. En del bös och sågspån på marken blir det, även om de försöker vara försiktiga. Vi hittar också fortfarande, efter ett antal iterationer med dammsugaren, mycket gammalt trämaterial på marken. Kan inte förklara vad det kommer ifrån. Vissa rum känns mer drabbade än andra. Om det kan vara blindbotten som varit så dålig där eller om man fyllt upp med sådant material när man byggde huset. Om nu trämaterial kan överleva 125 år i marken utan att förmultna. Men det har ju varit torrt i grunden. En annan tanke; man hinner fundera mycket när man går där med dammsugaren, är att det är rester efter den förra byggnaden som stod där. Som jag har förstått det har någon form av sockenmagasin stått på platsen fram till slutet på 1800-talet. En byggnad som man naturligtvis flyttade och som faktiskt fortfarande finns kvar. Om än i ganska ruin-mässigt skick.

Denna veckan ska rör till avfuktningsanläggningen levereras. Vårt jobb blir då att fästa upp dessa i bjälklaget och dra enligt anvisningar i grunden. Ett problem återstår att lösa för att lyckas med detta. Det är att komma ut i gamla verandan. Enda sättet som vi kommit på är att plocka bort en jätte till sockelsten som ligger mellan verandan och huset. Den har ingen funktion idag så det ska gå bra. Bara typiskt att just där är sockeln väldigt tät med stora stenar, men på andra ställen så består sockeln bara av småplock.